Volg ons op social media facebook

Inleiding

HPL neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@huidpraktijklimburg.nl.

Wie is HPL?

HPL is de eenmanszaak Huidpraktijk Limburg, kantoorhoudende te (6373 HR) Landgraaf aan Hoogstraat 145, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14067936.

HPL is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door HPL de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HPL jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HPL persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HPL voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HPL worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: camerabewaking met als doel diefstal en inbraakpreventie.
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: camerabewaking met als doel diefstal en inbraakpreventie.
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

HPL heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HPL over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij HPL. Je kunt verzoeken dat HPL je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HPL te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HPL of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HPL te verkrijgen. HPL zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HPL je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HPL

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@huidpraktijklimburg.nl. HPL zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HPL een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HPL je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat HPL verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HPL je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@huidpraktijklimburg.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HPL jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@huidpraktijklimburg.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Voorwaarden

 

Betaalmethoden

Wij beschikken over een pinautomaat, U kan uiteraard ook contant betalen. Indien u dit wenst, stellen wij graag een factuur voor u op.

WiFi

U kan gratis op ons WiFi-netwerk, u hoeft enkel het wachtwoord te vragen aan de balie.

Annulerings voorwaarden 

In de wet is opgenomen dat indien een bestelling geannuleerd kan worden, annuleringskosten in rekening mogen worden gebracht. Dat bij annulering annuleringskosten betaald moeten worden, kan in de overeenkomst, de offerte of de algemene voorwaarden staan.

Een afspraak verzetten of afzeggen kan altijd een keer voorkomen. Jammer genoeg gebeurt het te vaak dat afspraken te laat gecanceld worden.
Onze aanpak kan enkel efficiënt werken als de gemaakte afspraken nageleefd worden. Het annuleren van een afspraak stuurt niet alleen uw eigen programma in de war, maar belet ons ook om andere klanten de service te garanderen waarvoor zij ons in vertrouwen nemen.

Bezoekt u de praktijk voor de 1ste keer, dan zijn wij genoodzaakt 50% van het behandel tarief bij de online boeking al af te rekenen. Indien u online reserveert en  aanbetaald gelden ook hier dezelfde regels om op tijd uw afspraak te annuleren.

Annuleren is alleen mogelijk op werkdagen van 9:00 tot 17:00

Algemene Voorwaarden

Annulering
 Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.

 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang is de cliënt 100% van het bedrag verschuldigd.
 Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt
bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd.
 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Huidpraktijk Limburg  gerechtigd de betreffende dienst(en) in
rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
Huidpraktijk Limburg is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het
tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken,
waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

 

 

 

Wij vertrouwen op uw begrip.

 

Deel op social media facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail